табели - услуги

Рекламни табели за ресторантите

Нов вид услуги в хранителния сектор

Популяризиране на тип услуга с рекламна табела или надпис по време на извънредно положение.

Изработка, доставка и монтаж на рекламно – информационни табели за промотиране на новите видове услуги в сектор обществено хранене.

табели или надпис

В последните дни на февруари 2020 г. ресторантьорския бизнес беше поставен пред сериозно изпитание или по скоро заплахата от фалит. В случая собствениците на заведения за обществено хранене бяха пред дилемата дали да затворят за неопределен период или да преструктурират услугите си. Някои находчиви управители на заведения видяха нови възможности на фона на създалата се криза и веднага реорганизираха обектите си. Те поставиха реклама на обектите с табела или надпис за извършване на нов вид услуга.

Страховете на определена група хора от зараза с „Covid 19“ създаде нова пазарна ниша като повиши търсенето на услугата „доставка на храна“ по домовете. Тази дейност до този момент беше развивана от някой от по големите вериги ресторанти като отделен сегмент, но сега на пазара се включиха и редица самостоятелни обекти. Те измислиха начин да покриват определен периметър от няколко квартала с бързи доставки.

Докато големите вериги имаха изградени системи за поръчка на храна и автомобили за доставка, малките ресторанти трябваше да реагират светкавично за да успеят да навлязат в тази пазарна ниша като се конкурират с големите доставчици които при създалата се обстановка не смогват с доставките.

Какво е необходимо за да стартирате услугата с доставки на хранителни продукти ?

На първо място се получава необходимостта от реклама която да достигне бързо до целевата група в района който искате да покривате. Това трябва да стане в редица направления като се започне с реклама в интернет пространството. След тази стъпка е желателно да се постави външна рекламна табела на фасадата на заведението с текст който ясно да рекламира услугата. Съответно колите с които извършвате доставката трябва да са брандирани или поне да са надписани с рекламно фолио за да изглеждате по легитимни пред клиентите си.

На какво е добре да се наблегне когато рекламирате подобен тип услуга по време на реална заплаха от зараза с корона вирус ?

При създалата се масова психоза и страхове от зараза трябва да заявите че храната която приготвяте се прави в условията на пълна дезинфекция и спазване на стандартите за безопасност. Вашите клиенти ще искат да знаят че обслужващия персонал използва всички наложени предпазни средства когато са в процес на работа.

За да повишите доверието на клиентите си към вас рекламите е добре да съдържат снимки на обектите и условията в които работи персонала.

Реклама по време на криза или гъвкавите рекламни послания които променят търсенето

Вашият коментар